שופרות אייל גדולים במיוחד

910.00 690.00

שופרות אייל מעובדים ולא מעובדים לפי שיטת רבינו הרמב"ם.

-
1
+
0