שו"ת הריטב"א

63.00 50.00

שאלות ותשובות לרבינו יום טוב ב"ר אברהם אלאשבילי.

יו"ל פעם ראשונה ע"פי כת"י יחיד בעולם בתוספת מבוא והערות מאת הרה"ג יוסף קאפח זצ"ל.

גודל עמוד 27/19 ס"מ

מספר עמודים : 300

 

-
1
+
0