שיר השירים

33.00 25.00

.מכיל את כל מגילת
"שיר השירים", בניגון
עפ"י ק"ק תימן, כולל תרגום
לפרק הראשון בלבד.

-
1
+
0