שיר למעלות

40.00 30.00

מאת ר' שמואל חי מעודה הי"ו

פירוש  מזמור "שיר למעלות" על דרך הפרד"ס

כולל סגולות "שיר למעלות" וכן לקט מאמרים

גודל ספר: 21/14 ס"מ

מספר עמודים: 237

 

-
1
+
0