שמות 50,000 עולי תימן בעליה הגדולה

133.00 100.00

כתב וערך: ד"ר משה גברא הי"ו

רשימות כל חמישים אלף העולים מתימן בעלייה הגדולה

בשנים תש"ט-תש"י,1950-1949

ניתוח, סיכומים וסטטיסטיקה

גודל ספר: 24/17 ס"מ

מספר עמודים: 1086

-
1
+
0