שמחת חיים

35.00 25.00

ובו סדר חינוך הבית, סדר תיקון הבית, סדר ברית יצחק, סדר פדיון הבן. כולל מנחה וערבית שאמי בלדי.

סודר נערך והוגה ע"י הרב אפרים הלוי הי"ו.

גודל ספר 17/12 ס"מ

מספר עמודים : 337

-
1
+
0