שמחת תורה

33.00 25.00

דגימות מהדיסק:

מכיל את הפיוטים: אשר בגלל, שמחו בשמחת, אנא משה רחימא, חדו חדו, מברך רחמנא, מפי אל, אשירה לאהוב, כי בשמחה תצאון, תיקון הגשם.

-
1
+
0