שמיטה להשם

25.00

הלכות שמיטה ע"פ מנהג תימן

בהמלצת מרן פוסק עדת תימן הרה"ג יצחק רצאבי שליט"א

-
1
+
0