ראש חודש

33.00 25.00

קטע מהדיסק:  תפילת מוסף - ראשי חודשים

 

מכיל את התפילות: שער הרחמים,
ברכי נפשי, הלל, קריאה בתורה,
וידבר ה' צו, מוסף ליום חול,
מוסף לשבת וראש חדש, אתה יצרת עולמך.

-
1
+
0