שערי יצחק

25.00 18.00

שיכתוב של שיעוריו השבועיים של הרה"ג יצחק רצאבי שליט"א אשר נמסרו מדי מוצאי שבת בבית המדרש “פעולת צדיק".

גודל עמוד 24/17 ס"מ

-
1
+
0