שר מסורת מבית אבא

33.00 25.00

אהיה אשר אהיה, אהלל א-ל, ספרי
תמה תמימה, רצה שיחי, זו הדרך,
ושמרו בני ישראל, גם כי אלך, אשרי האיש, יוסף התימני, פזמון האגודה ומזלות.

-
1
+
0