שתילי זיתים (גיאת)

87.00 65.00

 

חלק ג' (תר"ט - תרצ"ז).

נלווה אליו ספר "שושנת המלך" וכן הערות מהרי"ץ על השלחן ערוך ונדפס בסופו ספר "חידושי רביד הזהב" לרבינו המחבר מארי דוד משרקי זצוק"ל.

גודל ספר 22/28  ס"מ

 

-
1
+
0