תאג' כתר תימן - קטן

75.00 60.00

 

בכרך אחד!

תאג' מוגה מדוייק בדיוק נמרץ על פי התיג'אן קדמונים ומוסמכים וכן תאג ירושלים למו"ר הרה"ג אברהם אלנדאף זצוק"ל. כולל הפטריות לשבתות ומועדים, תרגום ותקון סופרים ונוסף עליו חלק הדקדוק וכן הערות "שמן המור" מאת הרה"ג מרדכי רמתי שליט"א, באותיות גדולות מאירות עיניים עם כל תפילות השבת, ערבית, שחרית, מוסף ומנחה, בלדי ושאמי.

בגודל 12/17 ס"מ.

מספר עמודים: 1350

 

-
1
+
0