תולדות הרב שלום שבזי זצ"ל

95.00

2 כרכים
אסף קיבץ וכתב הרב סעדיה חוזה זצ"ל
חלק א'- דברי ימי חייו, מעשיו ונפלאותיו
ונלוו אליו ספר גורל החול, מתולדות יהדות תימן, יהדות שרעב ומנהגיה,
פיוטים בקשות שירים והללות, הלכות ומנהגים, ועוד
חלק ב'- חידושים וליקוטים, שו"ת בהלכה ובמנהג,
מאמרים ודרושים בעניינים שונים, תפילות והספדים, ועוד
גודל ספר: 24/17 ס"מ
מספר עמודים:
כרך א'- 568
כרך ב'- 476

 

-
1
+
0