תיקון פורים וקריאת מגילת אסתר

33.00 25.00

מכיל את תיקון פורים ואת כל
מגילת אסתר, עם הפתיחה
המיוחדת "חסדי ה'", ברכות התחלה וסוף.

-
1
+
0