תכלאל אבות ובנים כיס

67.00 50.00

לימות השנה.

העורך: ר' נריה עוזירי הי"ו.

סידור ערוך בצורה נפלאה, מיוסד עפ"י תכלאל “עץ חיים".

גודל ספר 12/9 ס"מ

מספר עמודים:  507

-
1
+
0