תכלאל עץ חיים החדש - בודדים

60.00

סדר תפלות השנה כמנהג ק"ק תימן יע"א עם פירוש “עץ חיים“ אשר פעל ועשה מאור גולת תימן מהרי"ץ
הוא כמוהר"ר יחיא בכה"ר יוסף צאלח זצוק"ל שהיה ראש ואב"ד צנעא וכל גלילות תימן יע"א מוגה ומדוקדק בדיוק רב עפ"י 3 כתבי יד המיוחסים למחבר ונוספו עליו חידושים ופירושים מחמי תימן, ובכללם: פירוש "ענף חיים" והוא הגהות וחידושים למו"ר הרה"ג אברהם אלנדאף זצוק"ל, וכן חידושי מארי סאלם כריף זצוק"ל היוצאים לאור לראשונה במהדורה זו. גם נלווה עמם “הגהות והערות“ על דיוקי נוסחאותיהם, פירושיהם, טעמיהם, ותרגומיהם. מהדורא חדשה מפוארת ומדוקדקת.
7 חלקים: ימות השנה, פסח, שבועות, רה"ש, כיפור סוכות ותעניות

     המחיר לכרך בודד

גודל ספר 24/17 ס"מ
מספר עמודים:  ימות השנה - 948, ר"ה - 429, כיפור - 724, פסח - 543, סוכות - 682, שבועות -439. חדש! תעניות - 528

-
1
+
0