תכלאל פעמון זהב שלש רגלים

50.00

לראשונה יוצא לאור ע"י "נוסח תימן" - המרכז להפצת יהדות תימן
תכלאל פעמון זהב חלק שלשה רגלים

אשר כונן החכם השלם, קדוש יאמר לו, מאור הגולה, אדונינו מורינו ורבינו, המקובל האלהי

רבי יצחק בן כמהר''ר אברהם המכונה וַנַּה (או וַנֵּה) זצוק''ל, הידוע בכינויו מהרי''ו

שהיה אב''ד ומו''צ ושו''ב בקהילות תימן לפני כארבע מאות שנה (ה'ש''נה'ת''ל לערך)

*

עם הגהות ומנהגים ופירושים רבים שהוסיף עליו

הסופר הגדול, המקובל האלהי, הצדיק הענו, המלומד ביסורים, מגולי מוזע

מהר''ר יחיא (זכריה) אַלעַכּבֲּרִי (או אַכּבֲּרִי) זצוק''ל (מהרי''ע)

בנו של מהר''ר סעדיה בן מעודד זצוק''ל תלמיד מהר''ר יצחק ונה זיע''א

שהיה מו''צ בקהילות תימן לפני כשלש מאות וחמישים שנה (ה'ת''כ– ה'ת''פ לערך)

הזכירו מהרי''ץ בתכלאל עץ חיים (ח''א דף קיב: וח''ג דף קכ. ודף קלז:)

אשר דבריו יוחסו עד היום בטעות למהרי''ו

*

וגם נלווה עמם, מדור שנויי נוסחאות לפי תכלאל מהרי''ו, הכולל בתוכו את שרשי מנהגי תימן.

והערות הכוללות מדבריהם של חכמי תימן בתכאליל שלהם, ועל צבאם רבותינו

מהר''ר זכריה רמצ֗אן ומהר''ר יחיא בשירי ומהר''ר שלם שבזי זצוק''ל.

התכלאל הולך הלכה למעשה בכל העניינים בנוסח בלדי כשיטת מהרי''ץ.

גודל ספר 24/17 ס"מ

מספר עמודים:  557

-
1
+
0