תכלאל תורת אבות בינוני - בודדים

31.00 25.00

גודל 3) נוסח בלדי. 7 כרכים).
מיוסד עפ"י תכלאל "עץ חיים" של כמוהר"ר יחיא בכהר"ר יוסף צאלח (מהרי"ץ) זצוק"ל.
לימות השנה, פסח, שבועות, תשעה באב, ראש השנה, כיפור וסוכות.
בגודל בינוני 12/17 ס"מ
המחיר לכרך בודד.

מספר עמודים:  ימות השנה - 458, ר"ה - 237, כיפור - 458, פסח - 405, סוכות - 613, שבועות -167, ת"ב - 167.

-
1
+
0