תלמוד בבלי בניקוד תימני - בודדים

90.00

 

תלמוד בבלי מנוקד בניקוד תימני
ע"י מארי יוסף עמר זצ"ל. סט מהודר המפאר כל ספריה.

 

 

סט התלמוד הבבלי בן 20 כרכים וכולל בתוכו:

 

התלמוד הבבלי וכל ששה סדרי משנה מנוקדים עפ"י מסורת יהודי תימן, פירוש רש"י ותוספות, תוספות ישנים, עין משפט, נר מצוה, מסורת הש"ס, גליון הש"ס, הגהות הב"ח, הגהות הגר"א, פי' רב נסים גאון, פי' רבינו חננאל, פי' רבינו גרשום, תוס' רי"ד, שיטה מקובצת, פי' ריב"ן למסכת נזיר, פסקי תוספות, הרא"ש עם מעדני יו"ט ודברי חמודות, תפארת שמואל, חידושי הלכות ואגדות מהרש"א, מהרש"ל, מהר"ם, פסקי הרא"ש, שינוי נוסחאות מכת"י הרמב"ם על כל המשנה, פי' המשניות להרמב"ם, הערות על שינוי נוסחאות בגליון הש"ס עפ"י מסורת תימן, הרי"ף לכל מסכת עם פרש"י, רבנו יונה, רבנו נסים, נמוקי יוסף, שלטי הגיבורים, המאור הקטן, השגות הראב"ד ועוד מעלות רבות. ניתן לרכוש כרכים בודדים.

כרכים י''א, י"ד וכ' חסרים.

בחלק מן הכרכים ישנן פגימות חיצוניות קלות

המחיר לכרך בודד, באם הינך מעונין בסט שלם נא להקיש בעת ההזמנה 17 עותקים.

גודל ספר 31/23 ס"מ

 

-
1
+
0