תלמי יחיאל

300.00

5 כרכים

מאת: הרה"ג יחיאל הינדי שליט"א

לקט מאמרים ופירושים רעיונות ומשלים ומעשי צדיקים לפרשיות השבוע

גודל ספר: 24/17 ס"מ

מספר עמודים:

בראשית- 493

שמות - 463

ויקרא - 667

במדבר - 732

דברים - 816

-
1
+
0