תפילות החול

33.00 25.00

שני דיסקים
דיסק אחד מכיל את התפילות: ברכות השחר
המהולל, רפאני, יוצר, תפילת
שמונה עשרה, לפניך אני כורע,
דיסק שני מכיל תחנונים, סדר היום, ערבית לחול, קדיש תתקבל, קדיש דעתיד, עלינו לשבח

המחיר לדיסק בודד.

-
1
+
0