תפילות השבת חלק א - ערבית שלשבת

33.00 25.00

:מכיל את התפילות
לכו נרננה, לכה דודי, בר יוחאי,
פזמון לר"ח ושבת, במה מדליקין,
קדיש דעתיד, מזמור שיר ליום השבת, ברכו את ה', יגדל, עלינו לשבח, קידוש לליל שבת וברכת המזון.

-
1
+
0