תפילות השבת - חלקים ב' ג' - שחרית ומוסף של שבת

33.00 25.00

שני דיסקים
דיסק 1: ברכות השחר, הודו,
המהולל, רפאני ה', נשמת כל חי.
דיסק 2: קדיש, יוצר, חתן נעים, חתן בר מצוה, ה' הושיעה, מוסף, קידוש, הבדלה. לנר ולבשמים.

 המחיר לדיסק בודד

-
1
+
0