תתהלל

30.00

דברי אגדה והלכה מפסקי הרה"ג שלמה קורח זצוק"ל

ובו יתבארו הנהגות צניעות ודרך ארץ, מקום האשה ביהדות,

שלום בית, זכות תלמוד תורה, הלכות שבת ומועדים, כשרות המטבח,

הפרשת חלה, תפילה וברכות לנשים, שידוכים, חינוך הילדים ועוד.

גודל ספר: 24/17 ס"מ

מספר עמודים: 438

-
1
+
0