מגילת אסתר

33.00 25.00

דגימות מהדיסק להאזנה לחץ כאן

קריאת המגילה בנוסח ק"ק תימן
יע"א, כולל "חסדי"- הפתיחה למגילה.

-
1
+
0