הגדה של פסח

25.00

שני דיסקים
:מכיל את הקטעים
,קידוש, תרומה הבדילנו
בבהילו, מא כבר, ברכת המזון, הלל הגדול, נשמת כל חי, ברכה אחרונה על הגפן, ועוד.

המחיר לדיסק בודד.

-
1
+
0