r אחרית ימים...כשבוע וחצי לפני הסתלקותו - נוסח תימן

אחרית ימים…כשבוע וחצי לפני הסתלקותו

23 ינואר

 


שבת פרשת לך לך, רבנו זצוק"ל שובת ביישוב 'תפרח' אשר בנגב, לרגל נישואי נכדתו.


התרגשות גדולה שררה בקרב האברכים תושבי המקום ושמחה מלאה את ליבם על הזכות שנפלה בחלקם. "זהו ש"ס מהלך, ספר תורה חי!" שח לתלמידיו הגאון רבי יעקב  פרידמן מראשי ישיבת תושיה – תפרח.


יצאה השבת ורבים רבים נהרו לראות שוב את רבנו ולהפרד ממנו בברכה. אחד אחד נגשו לרבנו ביראת כבוד, משאלותם בפיהם ותקוותם בליבם. רבנו מקבל כל אחד במאור פנים מעניק לו מהודו ומשפיע עליו מטובו. לאחר שעה ארוכה, תמו האנשים ורבנו חוזר לאכסנייתו בליווי משמשו הנאמן.


נכנסו אל החדר ורק אז התברר לרבי נחמן עד כמה היה רבנו באפיסת כוחות…


את לשד עצמותיו נתן לבני עמו באהבה ולעצמו  לא השאיר מאומה…


 


שבת קודש פרשת וירא חלפה בקדושה ובטהרה. מוצאי שבת ורבנו חוזר מתפילת ערבית מלווה בשומעי לקחו. פיו שופע דברי תורה, כמים זכים הם קולחים ממעינותיו הטהורים. עלה לביתו, הבדיל על הכוס והמשיך לומר… צידוק הדין!


נכדו עומד לידו, תוהה ומשתאה, לא שיער את שיתרחש בעוד שעות ספורות…


אמצע הלילה, רבנו קם מעל יצועו ונכנס לחדר הכבוד לנקות את גופו. יצא ונטל ידיו ולפתע תקפה אותו חולשה נוראה. מיד נזעקה הרבנית וסייעה בידו להתיישב על המיטה. מזגה לו כוס תה, ברך רבנו 'שהכל', נשכב על המיטה והשיב נשמתו הטהורה בנשיקה, כשבת שחוק מרחפת על פניו…


בבקר נדהמו כל הרואים כי עדיין פניו שמחות ומאירות, לא ניכר עליו שנפטר לפני מספר שעות!


אנשי אמונה אבדו, באים בכוח מעשיהם…  סעו המה למנוחות, עזבו אותנו לאנחות…


וכבוד גדול עשו לו במותו – שהניחו ישיבה על קברו


הלא היא "ישיבת בית אלשיך" מייסודו של רבנו.


זכר צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא


זכותו תגן בעדנו, אמן

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0