111111BT
  • 03-6781444
  • א-ה 10:00-21:00 | יום ו' 9:00-14:00
  • בירנבוים 26 בני ברק

תורה

אוסף מסורת תימן

לחץ כאן

קריאה בתורה מאת החזן יחזקאל ימיני הי"ו

מאחוזת אתרוג

שירת הים מאת מארי שלום קלזאן זצ"ל

באדיבות ר' יאיר חדד הי"ו מאתר תימני אורגינל

קריאה בתורה מאת החזן אהרון עמרם הי"ו

באדיבות החזן ר' אהרון עמרם הי"ו. מתוך סט התקליטורים 'וזאת התורה'. ובסיוע בנו ה"ה שחר הי"ו. האזנה עריבה!.

קריאת התורה מאת החזן שוהם שימחי הי"ו

מצורף ששי והפטרה לפרשיות השבוע, כולל קריאות מיוחדות, האזנה עריבה!

קטעי פרשת במדבר

מפי אחד מצעירי העדה החפץ בעילום שם, באדיבות אתר תימני אורגינל. זמן כולל 10:34 דקות. האזנה נעימה!.

שירת הים בנעימה תימנית נדירה ונשכחת

לכבוד הילולת הרששב"ז זלה"ה והרש"ש זלה"ה ולכבוד שבת שירה פרשת "בשלח" לפניכם הקלטה שערכתי של שירת הים בנעימה...

קריאה בתורה בנעימה יחודית

קריאה בתורה בנעימה מיוחדת וייחודית מפי יזהר אפגן. בנעימה זו נהוג היה במשפחת עפג'ין-הלוי לקרוא את פרשת השבוע בשבת...

ניגון עדני המיוחד לפרשת בלק

ניגון עדני המיוחד לפרשת בלק, מפי מארי צפניה שלום שליט"א, באדיבות הרב י. בנין הי"ו.

קטעי פרשת השבוע להורדה

מאת יואב ועלני הי"ו מקרית עקרון, כולל קטעי שירי שבת מהדיואן , האזנה נעימה!.

עשרת הדברות

הקלטה מיוחדת באדיבות החזן שוהם שימחי הי"ו, מצורף טקסט הפרשה לעיון מתוך תאג' יכין ובועז. האזנה עריבה!. 1/8/2012

תורה והפטרה – הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א

היצירה הגדולה ביותר של הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א, קריאת כל התורה וההפטרות קרא ותרגום. ניתן כאן לשמוע את הפרשה...

קריאת התורה עם תיקון קוראים לפי מסורת מדוייקת

קריאת התורה וההפטריות לכל השנה (כל החמישה חומשי תורה) להאזנה, עם תיקון קוראים לפי מסורת מדוייקת

פרשיות השבוע כולל הפטרות – קרא ותרגום

מאת הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א

קריאת עליות מברך ששי

מאת מארי שלמה צדוק הי"ו

ששי מילדי נוסח תימן

הילדים הללו ועוד רבים נוספים, הם דור העתיד שלנו! אם לא עכשיו, אימתי? נא הקליטו את בינכם, כתבו שם הילד,...

קריאה בתורה קרא תרגום ותפסיר מאת מארי סאלם כהן הי"ו

דוגמאות השמעה מאת מארי סאלם כהן הי"ו בשילוב הטקסט כולל קרא תרגום והתפסיר. באדיבות אתר "תימני אורגינל".

0