בראש עדתינו

חוה"מ – ומצות

אוירת קודש אפפה את ימי חוה"מ כמעט כמו ימי החג. כל היהודים היו לבושים בגדים המיוחדים לימי חוה"מ ולא...

השמועה

אגיש לפניכם ציטוט של שידור רדיו נדיר ביותר ששודר ב"קול ישראל" בשנת התש"ח (1948) ממחנה "חאשד" שבתימן המתאר את...

מדינת היהודים – תימן

בפרשתנו מופיע הפסוק "ועתה לא אתם שלחתם אתי הנה כי האלהים וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומשל בכל...

שמלה (טלית)

ישנם אנשים המנסים לטעון שיהודי תימן לא נהגו ללבוש טלית קטן. אנשים אלו צודקים אך אינם יודעים שאבותינו לא...

הדור

התקשרתי למשרד הפנים, וביקשתי לברר כמה אנשים שעלו לארץ מתימן מעל גיל 15 נשאר בחיים, אך הם סירבו למסור...

עלינו לשבח או לשכח?

מנהג אמירת "עלינו לשבח" בסוף התפילה התקבל לראשונה אצל אבותינו יהודי תימן לפני יותר מ-400 שנה בעקבות הגעת ספרי...

גורל

בפרשתינו רואים אנו שבלק מבקש מבלעם שיקלל את ישראל וע"י כך ישתנה גורלם. ישנו סיפור השגור בפי אבותינו יהודי תימן...

ילדי תימן – הארכיונים

לאחרונה עלתה שוב לסדר היום הציבורי פרשת ילדי תימן. כל אחד מבני עדתנו מכיר ושמע את הסיפורים המצמררים מספר...

הצבע שלא יורד

קמתי ללכת, אך אז סקרנותי גברה על בושתי. פניתי אליו ושאלתי בעדינות אם אפשר לשאול שאלה והוא ענה בחיוב....

פרשת נח

"על כן קרא שמה בבל כי שם בלל ה' שפת כל הארץ ומשם הפיצם ה' על פני כל הארץ"...

הברכה

"יעבדוך עמים וישתחוו לך לאמים" (בראשית כ"ז, כ"ט), ברכה זו ועוד ברכות נ וספות מברך יצחק אבינו ע"ה את...

מילים

מילים העבריות אשר היו מדוברות בפי אבותינו יהודי תימן...

כבוד הדדי

"וירץ עשו לקראתו ויחבקהו ויפל על צוארו וישקהו ויבכו" (בראשית ל"ג, ד'). פסוק זה המופיע בפרשתנו, מתאר את פגישתם...

מי בנה את תימן

בפרשתנו מופיע הפסוק: "אלה בני שם למשפחתם ללשנתם בארצתם לגויהם" (בראשית י', ל"א). מסורת עתיקה בידי ערביי תימן שאת...

אחת או יותר

בפרשתינו קוראים אנו על נישואיו של יעקב אבינו ע"ה, וכידוע נישא ליותר מאשה אחת, לאורך הדורות אכן לא...

מוהר

"ויאמר שכם אל חמור אביו קח לי את הילדה הזאת לאישה" (בראשית ל"ד, ד') בפסוק זה המופיע בפרשתנו רואים...

רעב

"וקמו שבע שני רעב אחריהן ונשכח כל השבע בארץ מצרים וכלה הרעב את הארץ" (בראשית מ"א, ל'). מצב של...

לויה

משעת הפטירה ועד הקבורה נהגו אבותינו מנהגים רבים, אך אציין רק את הבולטים שבהם: לאחר הטיהור והכנת הנפטר לקבורה...

0