r מי בנה את תימן - נוסח תימן

מי בנה את תימן

23 ינואר

בפרשתנו מופיע הפסוק: "אלה בני שם למשפחתם ללשנתם בארצתם לגויהם" (בראשית י', ל"א).


מסורת עתיקה בידי ערביי תימן שאת תימן בנה שם בן נח, בנוסף, אנו למדים מכתבי יד שישנם מיהודי תימן שאינם קוראים לצנעא בשמה הערבי "צנעא" אלא בשמה העברי "אוזל", וכך כאשר בפרשתנו מופיעים הפסוקים עם שמותיהם של צאצאיו של שם בן נח אנו רואים שאת הפסוק "ואת הדורם ואת אוזל ואת דקלה" (בראשית י', כ"ז) מתרגם רב סעדיה גאון "ודמאר וצנעא וצעדה" אך ישנם שטוענים שגרסה זו אינה נכונה, בכל מקרה על הפסוק "… ואת חצרמות ואת ירח" (בראשית י', כ"ו) מפרש רש"י את המילה חצרמות – "ע"ש מקומו דברי אגדה", אנו יודעים שאיזור חצרמות, נמצא בתימן.


בספר "נור אלצ'לאם" (מאור האפילה) כתוב: "והדורם ואוזל ודקלה, "'דמאר', 'ויזאל' והיא "צנעא" ו'ביחאן'. יש אומרים דקלה 'נגראן' מן דקלים לפי שיש בה דקלים. ואת עיבל 'אלאעבאל'. ואת אבימאל, 'אלגוף', ואת 'שבא, 'מארב'. ואת אופיר ואת חוילה ואת יובב, אלו ארצות המחצבים שבמזרח. 'משא', 'מכה', 'ויתרב', 'ואלחגאז', ו'אלטאיף', ו'גדה', ו'ארץ נגד', והשפלה אשר כנגד 'נגד' שבאקלים השני. וספרה הר הקדם 'אלגבל אלשרקי' והוא צנעא ומחוזה". עד כאן מספר "נור אלצ'לאם" שממנו אנו למדים שצאצאיו של שם בן נח התיישבו רובם בתימן וסביבותיה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0