• 03-6781444
  • א-ה 10:00-21:00 | יום ו' 9:00-14:00
  • בירנבוים 26 בני ברק

ראש חודש

מְרַחְ-שׁוָן או מַרְ-חֶשְׁוָן

ביאור שם החודש "מרחשון" ואופן גירסתו על פי ק"ק תימן יע"א מתוך חוברת "מידי חודש בחודשו" להרה"ג אבירן יצחק...

פיוט שער הרחמים

בערבי ר"ח וכן בליל שני דר"ח שמתחילין לומר בכניסת היום בתפילת ערבית יעלה ויבוא, היינו שיעלה זכרונינו לפני ה'...

הלכות ראש חודש, וקריאת ההלל

בליל ראש חודש קודם תפילת ערבית, מנהגינו שעומד הגדול שבציבור במקומו, ואומר פיוט שער הרחמים וכו'. ואחר־כך אומרים הציבור...

מפטיר והפטרה לשבת וראש חודש

מפטיר: "וביום השבת" במדבר כ"ח, הפטרה: "השמים כסאי" ישעיה ס"ו, להאזנה מאת הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א והרב ליאור טביב...

קריאת התורה לראש חודש

מאת החזן והמשורר ר' יהודה דהרי הי"ו

ראשי חודשים

קטע מתוך תפילת מוסף של ראש חודש, מאת החזן והמשורר ר' אהרון עמרם הי"ו מתוך הדיסק "שמעה תפלתי".

תפילת ותיקין בכותל המערבי בכל ימי ראש חודש

לאור ההצלחה הגדולה במניין של האשמורות בכל ימי אלול וכן תפילות והושענות בכל ימי חול המועד ביקשו רבים לקיום...

הפטרת מחר חודש

"ויאמר לו יהונתן מחר חודש (שמואל א' פרק כ') מאת הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א

פיוט שער הרחמים להאזנה!

באדיבות החזן אדיר ושדי הי"ו, בליל ראש חודש קודם תפילת ערבית, מנהגינו שעומד הגדול שבציבור במקומו, ואומר פיוט שער...

מזמור בתהלים "ברכי נפשי"

בשילוב תמונות לכל פסוק ופסוק, הקריאת מאת הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א

0