r
  • 03-6781444
  • א-ה 10:00-21:00 | יום ו' 9:00-14:00
  • בירנבוים 26 בני ברק

באו לעזרת ארגון "ברוך מבנים"

23 ינואר

ארגון "ברוך מבנים" שנוסד ע"י מארי שלמה צדוק הי"ו


 


לכל אחינו בית ישראל, ישמרכם האל.


 


ידועה לכולנו החשיבות של לימוד התורה וכן הלימוד של הילדים אצל המארי. ב"ה זכינו שגם בצפון הארץ ביישוב רכסים ת"ו לומדים במשך השבוע את הפרשה ומשננים טוב טוב את הששי, התרגום, הג'ה, הטעמים וכן שאר הלימוד הידוע. בנוסף לזה לומדים ביום שבת את הרש"י על הפרשה, פרק אחד בנ"ך, תהילים ושירה, וכל זה במנגינות הידועות לנו במסורת מאבותינו נ"ע. בס"ד אנו משתדלים לעשות הגרלה בכל שבת על ספר חשוב וכן בכל חצי שנה על אופניים, כדי שתהיה הצלחה בלימוד.


הבל פי תינוקות של בית רבן חשוב מאוד ומסייע רבות לנו ולכל אחינו בית ישראל, ובפרט בימים אלו.


לכן, מבקשים אנו מהקוראים לסייע בידינו להמשיך במפעל קדוש זה (במיוחד שצריך ספרים מתוקנים לקריאת הנביאים והכתובים) וכל המעוניין יפנה לסיאני עובדי'ה  במס' הטלפון : 077-3210823.


 


כמובן, שתהיה אפשרות לתרום לע"נ, לרפואה וכדו'.


 


ברוכים תהיו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0