r
  • 03-6781444
  • א-ה 10:00-21:00 | יום ו' 9:00-14:00
  • בירנבוים 26 בני ברק

בד"ה: הגאון רבי ראובן סיני זצ"ל

9 ינואר

מזכיר בית הדין הגדול בירושלים לשעבר, ורב ביהכ"נ יד יחיאל יונה ירושלים

הלווייתו תצא היום יום ראשון ז' שבט תשפ"ב בשעה 13:00 מבית הלוויות סנהדריה המורחבת ירושלים

יושבים שבעה בסנהדריה מורחבת 103/8 כניסה א

תנצב"ה

מצורף קטע וידאו שהספיד את הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0