r בית מהרי"ץ והרש"ש - נוסח תימן

בית מהרי"ץ והרש"ש

23 ינואר

רח' דרכי רפאל. שכונת שלום בנייך. נתיבות


בהנהגת הגאון רבי חיים מגארי שליט"א ראש ישיבת עטרת שלמה
פעיל כל היום כל השבוע
ימי חול : שחרית בנץ מנחה בחורף ב12:45 וסמוך לשקיעה. בקיץ בשעה 18:45 ערבית בחורף 19:00 בקיץ 20 דק' אחרי השקיעה.
שיעור מארי לילדים בימים א,ב,ד,ה, שעה 18:45
שבת : מנחה ער"ש א. מנחה גדולה ב. 40 דק' לפני השקיעה.
קבלת שבת, שיעור מהרב שליט"א וערבית. בקיץ יש מנין מוקדם לערבית.
שחרית: א. בנץ – קידוש ושירה יחד עם דברי תורה לאחר התפילה.  ב. 7:30   ג. 8:15
צהריים: שיעור מארי לילדים, אבות ובנים, רש"י, מנחה, משלי/אבות. הזמנים משתנים בהתאם לשקיעה.
ערבית מוצא"ש א. 45 דק' אחרי השקיעה ב. שעה אחרי השקיעה.
נוסח התפילה : לפי מנהג הש"ץ העולה. בימים נוראים: בהיכל הגדול נוסח תימן- בלדי. ובבית המדרש נוסח תפילת החודש- שאמי.
בביהכנ"ס ובית המדרש לומדים כוללי אברכים, קיימת ספריה גדולה של אלפי ספרים, ומקוה טהרה מהודר.

ביהכנ"ס נבנה בסיעתא דשמיא, מחכים לארון הקדש [כעת יש רק את הכספת] ולהשלמת התקרה בהיכל, ולציפוי חיצוני. כמו"כ יש אולם בקומת הקרקע שבו מתקיימים שיעורי המארי ועוד, ומצפים להשלמתו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0