r בית מהרי"ץ והרש"ש - נוסח תימן

בית מהרי"ץ והרש"ש

23 ינואר

בהנהגת הגאון רבי חיים מגארי שליט"א ראש ישיבת עטרת שלמה
פעיל כל היום כל השבוע
ימי חול : שחרית בנץ מנחה בחורף ב12:45 וסמוך לשקיעה. בקיץ בשעה 18:45 ערבית בחורף 19:00 בקיץ 20 דק' אחרי השקיעה.
שיעור מארי לילדים בימים א,ב,ד,ה, שעה 18:45
שבת : מנחה ער"ש א. מנחה גדולה ב. 40 דק' לפני השקיעה.
קבלת שבת, שיעור מהרב שליט"א וערבית. בקיץ יש מנין מוקדם לערבית.
שחרית: א. בנץ – קידוש ושירה יחד עם דברי תורה לאחר התפילה.  ב. 7:30   ג. 8:15
צהריים: שיעור מארי לילדים, אבות ובנים, רש"י, מנחה, משלי/אבות. הזמנים משתנים בהתאם לשקיעה.
ערבית מוצא"ש א. 45 דק' אחרי השקיעה ב. שעה אחרי השקיעה.
נוסח התפילה : לפי מנהג הש"ץ העולה. בימים נוראים: בהיכל הגדול נוסח תימן- בלדי. ובבית המדרש נוסח תפילת החודש- שאמי.
בביהכנ"ס ובית המדרש לומדים כוללי אברכים, קיימת ספריה גדולה של אלפי ספרים, ומקוה טהרה מהודר.

ביהכנ"ס נבנה בסיעתא דשמיא, מחכים לארון הקדש [כעת יש רק את הכספת] ולהשלמת התקרה בהיכל, ולציפוי חיצוני. כמו"כ יש אולם בקומת הקרקע שבו מתקיימים שיעורי המארי ועוד, ומצפים להשלמתו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0