r בסיני ירד - נוסח תימן

בסיני ירד

23 ינוארלהאזנה בחלון נפרד לחץ כאןמתוך תקליטור "יומא"
לרכישת הדיסק לחץ כאן

בסיני ירד אל רם ונורא
זה שמו אהיה
וזאת היא התורה


וכי שדי נגלה הלא תירא


כי שדי נגלה מי לא ירא


ואמר לא יהיה לך, אלהים אחרים.


 


כה אמר יחיד, קדוש אל כנה


פסל תנפץ וכל תמונה


ולא יהיה לך אל אחר


ולא יהיה לך עוד אל אחר


ולהם לא תשתחוה ולא תעבדם.


 


ומשה מפי גבורה, קיבל התורה


זכה היא וגם ברורה, כי היא לאורה


ואמר כל העם קדוש, אמן ואמן.


 


בשופר הולך והענן כבד


והעם בנשימה נעשה ונשמע


כי אש אוכלה הוא קדוש


כי אש אוכלה הוא וקדוש


ואמר לא תשא, את שמי לשוא.


 


עדת קדושים עין ראתה


ומי לא יפחד ולא יאתה


לעולם היא לכם תורתי


לעולם היא לכם תורת משה


ואמר כל העם קדוש, אמן ואמן


אמר כל העם קדוש, אמן ואמן.


 


ומשה מפי גבורה, קיבל התורה


זכה היא וגם ברורה, כי היא לאורה


ואמר כל העם קדוש, אמן ואמן.


 


משה ידבר וקדוש יענה


ושקר בחבר זאת לא תענה


כי אמת אהב ושקר לא


כי אמת אהב ושקר תרחק


ובשקרים לא תדבק ואמר קדוש


ובשקרים לא תדבק, אמר קדוש.


 


בערפל נגלה בדברים גבוהים


ומשה בקול זה האלהים


ולא יהיה לך אל אחר


ולא יהיה לך עוד אל אחר


ולהם לא תשתחוה ולא תעבדם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0