r

בקרוב – קובץ הלכה ומסורה כא

23 ינואר

בקרוב –


קובץ הלכה ומסורה – כא – בענייני תפלה


מלא תוכן כקודמיו בנושאים מגוונים.


מוקדש לזכרו של כמוהר"ר יחיא נחום [46 שנה לפטירתו]. ובניו כמוהר"ר יוסף וכמוהר"ר סעיד זצוק"ל 


ונפרט מעט מהנערך בקובץ זה, 


במדור גנוזות – מתשובות מהר"ח קורח,


וחידושים מכתי"ק של מהר"י נחום, ובנו מהר"ס


במדור שפתי ישנים "הלכות ושמועות" – מהרבנים הנז' זצוק"ל.


במדור בירור הלכה מאמרי הרבנים שליט"א


במדור משולחן המערכת מאת הרבנים חברי המערכת שליט"א – מאמר מקיף 


"בענין המנהג להתפלל תפלה אחת במוסף דראש השנה"


וכן "מאמר מקיף בענין עובר ופוסע לפני המתפלל, ובמנהג תימן בזה"מדור מאמר ארוך ומפעים המלוקט מספרים וקבצים רבים ומשמועות על רבותינו הנ"ל, 
ובמדור חקירה ודרישה –  תמונה חדשה ממארי סעיד אלעוזירי זצוק"ל. ועוד.


עיוני תפלה – על הגירסא מלך רחמן מושיע עוזר ומגן.


מדור בנועם שיר על שירי זכרון לזכירת סדרי פרשיות התורה וזכירת ששה סדרי משנה מכתי"ק של מהר"ס נחום.


ועוד שלל המדורים הנפלאים – הלכות ומנהגים – המשך הלכות תפלה, זכרון בספר, מאורי הגולה. ועוד
הקובץ לצערינו מתעכב כעת רק בשל עלויות כספיות נבקש בדחיפות את עזרת הציבור ע"מ להו"ל עולם. זה הזמן לפרסומים או להנצחות,


ניתן לפנות לטל'  0527156287 או במייל mah@etrog.net.il


וליקח חלק בהפצת תורת רבותינו, ומנהגי אבותינו.


אחינו בני העדה – אם אנחנו לא נפרסם את תורת רבותינו לא יעשו זאת אחרים למען עדתינו.


 


להגדלה לחץ על התמונה…


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0