r

דוגמה לקריאות מהתנ"ך

23 ינואר

קטעי הקריאה במקרא, במשנה ובגמרא על פי מסורת יהודי תימן מפי הרה"ג מארי יוסף עמר זצ"ל באדיבות המרכז לחקר מסורות קהילות ישראל (לשעבר: "מפעל מסורות הלשון של עדות ישראל") האוניברסיטה העברית, ירושלים.
ובאדיבות משה בכה"ר יוסף עמר.


  • פרשת ויחי יעקב כולל תפסיר
  • דניאל
  • תהלים
  • איוב
  • כתיבת תגובה

    האימייל לא יוצג באתר.

    0