r הגפן שגילתה סוד - נוסח תימן

הגפן שגילתה סוד

23 ינואר

הגפן שגילתה סוד עפי ע .שנהר בספר ארחות תימן עמוד892


מעשה בקצב אחד מזרע הישמעאלים, שהיתה לו חנות בקצה העיר, והיו כל האנשים באים לקנות אצלו, כי הבשר טעים וטוב. והיה לו שכן יהודי שתמיד היו מריבים ביניהם, ומדוע? כשהיהודי היה משכים בבוקר והולך לבית הכנסת, היה רואה את הישמעאלי הזה תופס כלבים וחתולים ומביא לחנותו לשחיטה. היהודי פחד מהישמעאלי ולא סיפר, אך כשהיה עובר ליד החנות היה אומר: "מה יכ'פ'א עלא אללה כ'אפ'י ומא כ'ופ'י באן". וזה מנהגו יום יום. הישמעאלי חש שהיהודי יודע סודו וחשש שמא יגלה. תפס את היהודי ואמר : "אם לא תגלה, גם אלוהים לא יגלה". הרג אותו וטמן גויתו סמוך לחנותו. צמחה גפן מעל קבר היהודי, גדלה וַתִּיף וַתתן אשכולות ענבים שלא בעונתם והאשכול האחד כמו לשאת אותו במוט בשניים. ראה כך הישמעאלי ואמר – "באלוהים, ראויים האשכולות הללו לפאר שולחן המלך". אמר ועשה. ראה המלך אותם וחשקה נפשו בעסיס ענבים, נטל וסחט את הראשון והנהו דם. ואף השני. השלישי והרביעי סחטו דם. השתומם המלך. קרא לעבדו ושאל : "מנין הענבים?" סיפר לו העבד. קראו לישמעאלי וזה אמר למלך: "סמוך לחנותי צמחה גפן וממנה האשכול". שלח המלך חיילים לחפור ולראות מהו סוד צמיחתה. הלכו חפרו והנה ראו שרשי הגפן נעוצים בלב היהודי הקבור. חקר המלך את הישמעאלי שרשי דבר אך לא גילה. אמר לו המלך : "אם לא תגלה ראשך יכרת". ספר לו הישמעאלי ואמר: -יראתי פן יגלה לאנשים כיון שאמר: 'מה יכ'פ'א עלא אללה כ'אפ'י ומא כ'ופ'י באן'. אמרתי אם אהרגנו לא יגלו. קמתי עליו והרגתיו". אמר המלך "הרי נוכחת לדעת שהצדק עם היהודי, הנה נתגלה הדבר". ופסק דינו יצא, שכל רכושו לאלמנת היהודי והוא למות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0