r

הופיע ! הקובץ שרבים ציפו לו…

23 ינואר

בסייעתא דשמיא ניתן להשיג מהיום בחנות את חוברת הלכה ומסורה


 קובץ כ [אלול התשע"ה] בענייני קרית שמע ותפילה.


 


חשיפת חתימת כתי"ק של מהרד"ם בעל שתילי זתים


 


מוקדש לזכרו של כמוהר"ר יוסף צובירי זצ"ל


במלאת 15 שנה להסתלקותו


 


גנוזות חשובות, חקירה  ודרישה


 ועוד שאר המדורים מרתקים ומגוונים. הביאו ברכה אל ביתכם.


הפצה ראשית בטל' 0527156287 או 03-5741945.


או בחנות "נוסח תימן" ברח' בירנבוים ב"ב


ניתן גם להשיג קבצים קודמים.


 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0