r

הופיע ! הקובץ שרבים ציפו לו…

23 ינואר

בסייעתא דשמיא ניתן להשיג מהיום בחנות את חוברת הלכה ומסורה


 קובץ י"ט [סיון התשע"ה] בענייני נישואין


 


גנוזות חשובות, חקירה ודרישה [ובו מעשה נפלא ונורא מחכמי תימן].


 ועוד שאר המדורים מרתקים ומגוונים. הביאו ברכה אל ביתכם.


הפצה ראשית בטל' 0527156287 או 03-5741945.


או בחנות "נוסח תימן" ברח' בירנבוים ב"ב


ניתן גם להשיג קבצים קודמים.


 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0