r
  • 03-6781444
  • א-ה 10:00-21:00 | יום ו' 9:00-14:00
  • בירנבוים 26 בני ברק

היגוי אות ה"א שבאמצע תיבה

23 ינואר


כותב מהרי"ץ זצוק"ל בספרו "חלק הדקדוק" כלל בדקדוק: כל ה"א שבאמצע תיבה שתחתיה שוא, הרי אותה הה"א במפיק כמו בהשמה, יהצה, פדהאל ודומיהן. וכל ה"א שבאמצע תיבה שאין תחתיה שוא אינה במפיק, אלא רפי, כמו פדהצור (במדבר י', כ"ג) ודומיהן. בשם מהרי"ב.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0