r הילד הנעים נתנאל רוני נ"י - נוסח תימן

הילד הנעים נתנאל רוני נ"י

23 ינואר


 


לצפייה בחלון נפרד לחץ כאן


מצ"ב קטע וידאו של הילד הנעים נתנאל רוני נ"י בן 5 מחיפה, בקריאת קטע מעליית ששי של פרשת ואלה המשפטים, יש לכם אתר מדהים ואת הששי נתנאל למד מהאתר שלכם בקטעי אודיו של מארי צדוק הי"ו…

0