r הכנסת ספר תורה בראש העין - נוסח תימן

הכנסת ספר תורה בראש העין

23 ינואר

בשמחת תורה אמיתית, במעמד מרומם, נשגב וקדוש ו"ברוב עם הדרת מלך" ואשר לקראת סיומו התקיים "מעמד קידוש שמו הגדול" [שלעדות ולדברי זקני ראש העין "מעמד קדוש שכזה לא נראה בעיר כבר הרבה שנים"] מאות אנשים, נשים וטף, מדרומה ומצפונה של ארצנו הקדושה, התאספו ונקבצו "בלב אחד כאיש אחד" להשתתף בטכס הכנסת ספר תורה בשכונת הדתית, במזרחה של העיר ראש העין תובב"א.


ספר התורה המהודר, כתיבה ועטיפה, נתרם ע"י משפחת ר' עזרא עדן שיבלחט"א, לזכרה של "אשת נעוריו" הרעייה הצדקת מרת הדר (אסתר) עדן זצ"ל, אשת חינוך והוראה ידועה במחוז המרכז [משרד החינוך] ואשר ניהלה את החטיבה הצעירה שע"י ביה"ס הממ"ד "צורים" בעיר, כמעט עד ליום הסתלקותה.


בטכס המרהיב והמרשים שהונחה בהתנדבות, בנועם ובחן רב, תוך כדי טיבולי תורה למכביר ע"י המרצה הבכיר בתחומי היהדות, מורשת ומסורת יהדות תימן, ד"ר מוטי גולן הי"ו, נכחו רבים מאנ"ש, כמו גם מכל גוני הקשת החברתית והפוליטית בישראל. בלטו בנוכחותם: הרה"ג מו"ר ר' עזריה בסיס שליט"א, רבה הראשי של העיר ראש העין, הרה"ג ר' אבשלום עדן שליט"א, מראשי תנועת "הליכות עם ישראל", קרית אונו , הרב דוד עוזאני שליט"א, רב שכונת מצפה אפק וראש הכולל "חסד לאברהם", הרב עזרא קרני, מפקח ארצי באגף שח"ר, משרד החינוך, הרב ישראל משרקי שליט"א, מגיד שיעור בכולל "חסד לאברהם", הרב שאול עשרי שליט"א, רב בית הכנסת החדש ע"ש אדמון ספרא ז"ל הממוקם במרכז השכונה הדתית והרב יוסף מגורי כהן שליט"א, כותב ספר התורה. כמו כן, נכחו: חברותיה ומורות ביה"ס שאותו היא ניהלה, בני משפחה מקרוב ומרחוק, חלק מחברי מועצת העיר ראש העין, חברי ונציגי המפלגות הדתיות ורבים אחרים.


סעודת המצווה שהייתה עשירה ב"גשם וברוח" נערכה באולם בית הכנסת החדיש כשרבנים ואנשי אקדמיה נושאים דברי תורה, דברי חיזוק ודברי הערכה לדמותה ולפעלה החינוכי והכללי של מרת הדר (אסתר) עדן זצ"ל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0