r

הללויה

23 ינואר

להאזנה בחלון נפרד לחץ כאן

זמרי למלכך בת ציון
הנותן עליך בסיני הודו
סגלך ובחרך להיותך מעם
יודעי סודו


הללויה והללויה
הללויה והללויה


החתן הזה יברכהו אל רם
ויתברך כברכת משה בן עמרם
וכברכת מי שנגלה עליו
בפדן ארםמילים: מתוך ה"הללות" לחן: שוהם שמחי

המקצב המזרחי המודרני בשילוב המילים ה"אותנטיות" והלחן התימני המקפיץ מכניס את"הללויה"
למינסטרים של המוסיקה המזרחית בישראל 2012
בתפילות ובשמחות נהגו יהודי תימן לומר את ה"הללות" דברי שבח והלל לבורא עולם.
ה"הללות" נפתחו במילה "והללויה" נאמרו בחרוזים קצרים ובנעימה פיוטית ושולבו בהם דברי חכמה משל ומליצה הלקוחים
מפסוקי התנ'ך מדרש ואגדה .
ה"הללות" נאמרו בצורה ספונטנית כטוב לב המסובים בשמחה ובמשתה (ג 'עלה) וכל אחד יכל לחרוז ולפייט כפי כוחו
וידיעתו בנעימה ובחכמה כשהמטרה היא לשמוח ולשמח לפני ה' .
במשך השנים נאספו מעט מההללות ורוכזו בספר השירים הגדול ה "דיואן" וגם בימינו נוהגים יהודי תימן לומר את ההללות
בכל ארוע שמחה ותפילה .
שוהם שמחי שבחודש אלול שנה שעברה הוציא לנו את ה "וידוי" בנוסח יהודי תימן מגיש לנו את "הללויה" בהפקה מוסיקלית
מרשימה ובעיבוד קצבי ונמרץ של המפיק המוסיקלי המחונן שמואל אהרון נתן צבע חדש למילים האותנטיות …
במקביל ממשיך שוהם לעבוד על פרויקט "קולך בציון" שמטרתו שימור ניגוני תימן ובעזרת ה' בקיץ החומרים יאספו לדיסק
ובו תפילות תימן בעיבודים חדשים ומגוונים .

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0