r הערות הרב יחיא קאפח על תרגום יונתן בן עוזיאל להפטרות - נוסח תימן

הערות הרב יחיא קאפח על תרגום יונתן בן עוזיאל להפטרות

23 ינואר

"הערות הרב יחיא קאפח על תרגום יונתן בן עוזיאל להפטרות", תהודה 30 (תשע"ד), עמ' 21–39.


 


לצפייה במאמר לחץ על התמונה…


0