r הקהילה - נוסח תימן

הקהילה

23 ינואר

בפרשתנו כמו בפרשות האחרונות רואים כיצד עם ישראל היוצא מגלות ארוכה מתחיל לרקום עור וגידים ולהיות עם ככל העמים שיש להם מנהיגות, חוקים ומבנה היררכי. אף אבותינו בתימן ניהלו חיי קהילה תחת שלטון זר לכל אורך גלותם עד חיסול גולת תימן בעקבות העלייה לא"י. כאשר החלה העלייה בשנת התרמ"ב, היה קשה ליהודי תימן בא"י לנהל חיי קהילה סדירים, ואחת הסיבות לכך היא משום שיהודים אלו עלו לא"י טיפין טיפין בגפם ולא כקהילה שלימה, ומשום כך היו מעט יחסית לעדות האשכנזים והספרדים בא"י. מספרם של העולם מתימן הלך וגדל עם הזמן, ובשלב מסוים הקימו בית דין ומוסדות חינוך לעדת התימנים, אך הם נתקלו בקשיים רבים ואט אט אבד מבנה הקהילה. כאשר הגיעה העלייה הגדולה מתימן בשנים התש"ט-התש"י אשר שילשה את מספרם של יהודי תימן בא"י, לא התנהלה קהילת יהודי תימן כקהילה והם סופחו לקהילת הספרדים, למרות שהיה ידוע אז וגם היום שיהודי תימן שונים באופן ברור במנהגיהם, בהליכותיהם ובאורח חייהם מבני הקהילה הספרדית. בואו נניח לעבר ונתעסק בהווה ובעז"ה גם בעתיד. מדוע קהילה שמונה למעלה מ-350,000 נפש אינה מתנהלת כקהילה? מדוע אין בית דין רציני שינהל את ענייני הקהילה? מדוע ישנם רק שני תלמודי תורה בכל הארץ (וגם הם בקושי שורדים) הנושאים על דגלם את המשכת מסורת אבותינו? מדוע אין ישיבות וכוללים רציניים הלומדים כסדר יהודי תימן? מדוע אין בכל אתר ואתר משרה של רב תימני כמו שיש רב אשכנזי ורב ספרדי? התשובה לשאלו הנ"ל היא לענ"ד שהכל תלוי בנו. אם וכאשר אנו נתקלים בבעיה אכן נפנה לבית דין של הקהילה אזי הוא יצליח. אם אנו נשלח את ילדינו למוסדות חינוך הממשיכים את מסורת אבותינו אזי הם ישגשגו וירבו. אם נתמוך כלכלית בכוללים תימנים אזי הם יצליחו. אם נתייעץ ונתמוך ברבני עדתינו אזי יגדל שמם והם יקבלו משרה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0