r

הקלטה נדירה מחנוכה תשמ"ז

21 נובמבר

הדלקת נר חנוכה בנוכחות שניים מגדולי רבני תימן מארי חיים כסאר ומארי יחיא אלשייך וכמה מזקני תימן.

נוכחות: הרב צדוק עזאני, הרב ישראל צדוק, הרב אהרן חבשוש, הרב שמעון עוזירי, ר' שלום תם, מארי סאלם הלוי, ר' חיים עזירי, ר' יוסף גיאת, סאלם כסאר (אח של מארי חיים כסאר)

הערב מתחיל בג'עלה ושירת קדש
לאחר מכן הדלקת נר חנוכה
נטילת ידיים, וסעודה
דברי תורה וברכת המזון ע"י מארי חיים כסאר
תפילת ערבית
שואלין ודורשין בהלכה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0