r הקלטה עתיקה של מארי אברהם חנדלי זצ"ל - נוסח תימן

הקלטה עתיקה של מארי אברהם חנדלי זצ"ל

1 יולי

לימוד קטע ממסכת ברכות (נוסח מחוז שרעב) ההקלטה באדיבות הרה"ג יהודה גמליאל שליט"א, הקריאה מוקדשת להצלחת בנו המכובד איתן חנדלי י"ו הוא ומשפחתו בניו יורק. לחץ כאן

0